Home

Thuiszorg: wat kunt u verwachten?

De wereld van de (thuis)zorg heeft de afgelopen jaren al verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. De focus wordt meer en meer gelegd op het thuis kunnen blijven wonen, waar nu ook gemeenten een steeds grotere rol in spelen. Het is nu namelijk de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt verblijven, ondanks een handicap, ziekte of ingrijpende ouderdomskwalen. Thuiszorg zal dus steeds belangrijker worden. Ook particuliere thuiszorg draagt eraan bij dat thuis blijven wonen vanzelfsprekender wordt. Het grote voordeel van particuliere thuiszorg is dat niemand een limiet stelt aan de hoeveelheid zorg die u mag inschakelen. Dit bepaalt u geheel zelf.

Omdat Nederland de komende jaren te maken blijft houden met de vergrijzing, zal de behoefte in de toekomst aan zorg ook sterk blijven groeien. Wat de ontwikkelingen binnen thuiszorg anno 2015 laten zien, en wat we verwachten in de toekomst te zullen blijven zien, is dat steeds meer zorginstellingen zoals verpleeghuizen verdwijnen. De voornaamste reden hiervoor is dat mensen in hun eigen woning beter opgevangen en verzorgd kunnen worden.

Ontwikkelingen thuiszorg: meer regie voor cliënt, meer hulp vanuit gemeente

De ontwikkelingen binnen thuiszorg houden onder andere in dat cliënten steeds meer zeggenschap en regie krijgen over hun eigen situatie. Bij welke hulp zijn zij het meest gebaat, en bij welke (particuliere) thuiszorgorganisatie voelen zij zich het prettigst? Kortom: er wordt meer gekeken naar uw persoonlijke wensen en behoeften.

Thuiszorg: hoe wordt dat eigenlijk geregeld? Sinds 1 januari 2015 krijgt u, wanneer u behoefte heeft aan thuiszorg, niet langer te maken met de AWBZ. Deze vorm van zorg is nu geregeld binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgverzekeraars en gemeenten hebben meer verantwoordelijkheid en taken gekregen. Zij moeten het thuis blijven wonen stimuleren, door langdurige zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

Het inzetten van domotica

Naast de ontwikkelingen binnen thuiszorg zelf, zien we ook andere middelen die worden ingezet om mensen langer thuis te houden. Domotica is daar een goed voorbeeld van. Domotica houdt in: de elektronische communicatie tussen de verschillende elektrische apparaten in huis. U kunt hierbij denken aan het aan/uit schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie, zonwering, alarmsystemen, camera’s etc. Door de domotica binnen een huishouden te optimaliseren wordt het voor bewoners en dienstverleners (bijvoorbeeld ambulancemedewerkers) gemakkelijker en veiliger om thuis de verschillende apparaten te bedienen, ook van een afstand.

Zorgvouchers en DienstenCheques

Tegoedbonnen voor zorg: wie had dat ooit gedacht? Met de komst van zorgvouchers en DienstenCheques krijgen cliënten meer regie als het gaat om het inschakelen van zorg. U kende al het persoonsgebonden budget (pgb), waar u een indicatie voor nodig heeft. Het idee achter de zorgvoucher is min of meer hetzelfde. Wanneer u een indicatie voor zorg heeft ontvangen, kunt u met de zorgvoucher zorg inkopen waar u maar wilt. Dit jaar wordt in Friesland een experiment gestart met deze vouchers. Omdat er veel partijen bij betrokken zijn, is het belangrijk dat deze ontwikkelingen binnen thuiszorg zorgvuldig worden getest en geëvalueerd voordat ze landelijk worden ingezet.

Om thuis wonen extra te stimuleren en gemakkelijker te maken, is ook de DienstenCheque ingezet. Dit is een tegoed- en voordeelpas waarmee u hulp aan huis kunt regelen. U kiest hierbij zelf het tegoed. Met de DienstenCheque kunt u niet alleen (particuliere) thuiszorg of huishoudelijke hulp inschakelen, maar bijvoorbeeld ook klussendienst, de hondenuitlaatservice, schilderwerk, tuinonderhoud of andere diensten. Wanneer er bepaalde klussen zijn die u zelf niet kunt uitvoeren, kunt u de DienstenCheque gebruiken om de juiste hulp in te schakelen.

Op onze website vindt u meer informatie over de thuiszorg in 2015 en over de ontwikkelingen die nog gaan plaatsvinden. Houd deze in de gaten voor het laatste nieuws en achtergronden!

Lees meer bij Zuster Jansen